• 1959 ‏Golden Award

 • 1960 ‏Chatta Gaang Award

 • 1964 ‏Nigaar Award

 • 1975-1980 ‏Gulam Fareed Award

 • 1982 ‏Jashn-e-Fareed Award

 • 1981-1982 ‏Shair-e-Mashriq Award

 • 1986 ‏Pride of Performance Award

 • 2000 ‏Shahbaz Award

 • 2000 ‏Life Time Achievement Award‎

 • 2002 ‏Gulam Fareed Award

 • 2006 ‏Life Time Achievement Award‎

 • 2008 ‏Sitara-e-Imtiaz

 
 
 
Rahat Multanikar Daughter of Suraiya Multanikar